10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Tòa án nhân dân

Chủ nhật - 14/01/2018 22:17
Tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2018, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Lê Hồng Quang đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018, trong đó nhấn mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Chuyển biến về tiến độ, chất lượng, kỷ luật được tăng cường

Theo Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang cho biết, năm 2017, công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án và xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án có nhiều chuyển biến mang tính thực chất cả về tiến độ và chất lượng; nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế, tham nhũng đã được dưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh; đã xử lý dứt điểm một số vụ án xét xử oan người không có tội từ những năm trước, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

Năm 2017, Tòa án các cấp đã giải quyết được 438.625 vụ việc trong tổng số 491.384 vụ việc đã thụ lý (đạt tỷ lệ 89,3%); số vụ việc hiện đang tạm đình chỉ giải quyết là 9.622 vụ (bằng 2%); số vụ việc còn lại hầu hết còn trong thời hạn luật định và đang được tiếp tục xem xét, giải quyết. So với cùng kỳ năm trước, số vụ việc đã thụ lý tăng 28.232 vụ (tăng 6,1%); đã giải quyết tăng 33.549 vụ (tăng 8,3%); tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án là 1,3%, đáp ứng được yêu cầu Quốc hội đề ra.

Công tác giải quyết khiếu nại về tư pháp dần đi vào nề nếp, bảo vệ kịp thời các quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Các TAND cấp cao và TAND tối cao đã giải quyết 7.097/18.067 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đạt 39,3% (tăng hơn năm trước 8,8%); giải quyết 4.875/5.005 khiếu nại các quyết định tố tụng và hành vi tố tụng, đạt 97,4% (tăng hơn năm trước 8,9%).

Công tác hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật có nhiều đổi mới theo hướng huy động trí tuệ, tâm huyết của đông đảo những người đã và đang công tác trong hệ thống Tòa án, cũng như những nhà khoa học pháp lý. Số lượng các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật tăng mạnh so với các năm trước, qua đó tháo gỡ nhiều vướng mắc về áp dụng pháp luật trong thực tiễn xét xử nói riêng và hoạt động tư pháp nói chung. Đã tham gia xây dựng nhiều Dự án luật quan trọng trình Quốc hội thông qua như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng...; Tham gia góp ý đối với nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các các Bộ, ngành hữu quan khác.
 

Phó Chánh án TAND tối cao Lê Hồng Quang trình bày Báo cáo tóm tắt công tác
Tòa án năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018

Năm 2017, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ và việc thực hiện trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án các cấp được đẩy mạnh, qua đó chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, Thẩm phán trong thực thi công vụ

TAND tối cao đã xây dựng Quy chế kiểm tra trong TAND, Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND; tổ chức 08 đoàn kiểm tra về hoạt động công vụ, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại một số TAND cấp tỉnh, tập trung kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, như: việc chấp hành pháp luật về tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức; việc công khai minh bạch tài chính; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Thông qua công tác kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của các Tòa án để  tìm giải pháp tháo gỡ, khắc phục, đồng thời xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có sai phạm trong thực thi công vụ.

Để kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xét xử của các Tòa án, TAND tối cao đã thành lập 19 Đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo và Thẩm phán TAND tối cao làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác chuyên môn của 3 TAND tối cao, 31 TAND cấp tỉnh và 66 TAND cấp huyện.

Triển khai nghiêm túc việc thi tuyển chọn Thẩm phán theo quy định của Luật Tổ chức TAND năm 2014; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, tinh giản biên chế theo đúng chủ trương của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh.

Cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc được tăng cường, giúp cho các Tòa án đảm bảo ngày càng tốt hơn các điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; Công tác thi đua – khen thưởng có nhiều đổi mới, các chỉ tiêu thi đua được xây dựng gắn với công tác chuyên môn, qua đó động viên, khuyến khích cán bộ, công chức nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác hợp tác quốc tế được tăng cường; công tác thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới mạnh mẽ; việc ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của cả hệ thống.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, các Tòa án Quân sự đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị theo sự phân công của Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Theo Đồng chí Lê Hồng Quang, trong năm qua, mặc dù yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với các Tòa án là rất nặng nề, nhưng với việc đề ra nhiều giải pháp đột phá, hiệu quả, sát với thực tế, nên hoạt động của Tòa án tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác. Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án đã có những tiến bộ cả về tiến độ và chất lượng giải quyết. Tổ chức bộ máy cán bộ của các Tòa án tiếp tục được kiện toàn. Công tác hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật có những chuyển biến rõ nét… Kỷ cương, kỷ luật công vụ được tăng cường; thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ và xử lý cán bộ, công chức có hành vi vi phạm được tiến hành kịp thời và nghiêm túc… Đặc biệt, với việc đề ra 14 giải pháp rất thiết thực, cụ thể để nâng cao chất lượng công tác xét xử sẽ là tiền đề quan trọng tạo ra sự chuyển biến trong hoạt động của các Tòa án trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Phó Chánh án Lê Hồng Quang nhấn mạnh, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu mà các Nghị quyết của Quốc hội đề ra, TAND các cấp cần thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Thứ 2, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của Tòa án; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Tổng kết việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc có hay không coi đây là chỉ tiêu bắt buộc đối với các Tòa án trong tình hình hiện nay.

Thứ 3, hoàn thành các dự án luật, pháp lệnh được phân công chủ trì soạn thảo đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; tích cực tham gia xây dựng các đạo luật khác theo thẩm quyền. Chủ động triển khai thực hiện các Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua có liên quan tới tổ chức và hoạt động của Tòa án, nhất là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Chú trọng việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật và phát triển án lệ.

Thứ 4, tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác cán bộ để xử lý những vấn đề vướng mắc và đề ra các giải pháp thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới. Khẩn trương hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của TAND. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển để đào tạo đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo TAND các cấp. Rà soát tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Thứ 5, làm tốt công tác đào tạo nghiệp vụ xét xử, đào tạo nâng ngạch Thẩm phán và đào tạo các chức danh tư pháp. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức xã hội, trình độ ngoại ngữ, tin học, khả năng sử dụng các kỹ thuật tiên tiến cho cán bộ, Thẩm phán Tòa án các cấp để tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho các Tòa án.

Thứ 6, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, trước hết là quan hệ song phương với các nước, các đối tác chiến lược, quan trọng và các nước trong khu vực; tìm kiếm nguồn hỗ trợ cho các hoạt động triển khai thực thi pháp luật của TAND.

Thứ 7, tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở và trang cấp các trang thiết bị làm việc cho các Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo thực hiện các quy định mới về mô hình phòng xét xử. Thực hiện thống nhất trang phục xét xử của Thẩm phán theo đúng Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Thứ 8, tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động cả về chuyên môn nghiệp vụ và trong hoạt động quản lý, điều hành; nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý từng loại việc thuộc lĩnh vực hành chính - tư pháp, trên cơ sở đó triển khai thực hiện mô hình “hành chính tư pháp một cửa”, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án.

Thứ 9, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền; biên tập, xuất bản và phát hành các ấn phẩm bảo đảm tôn chỉ mục đích; tổ chức sản xuất các Chương trình Truyền hình TAND theo kế hoạch các kỳ phát sóng, đảm bảo tiến độ và nội dung tuyên truyền.

Thứ 10, làm tốt công tác xây dựng Đảng; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án các cấp trong sạch, vững mạnh.

 

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tiết mục Giải Nhất Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ huyện Vĩnh Thạnh năm 2018

 

Tiết mục Giải Nhất Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ huyện Vĩnh Thạnh năm 2018

Văn bản mới

TLTH

Tài liệu tập huấn Bộ luật Hình sự

Thời gian đăng: 05/12/2017

lượt xem: 3349 | lượt tải:532

VBPL

Tổng hợp các bộ luật, luật, văn bản luật

Thời gian đăng: 04/12/2017

lượt xem: 1470 | lượt tải:409

BMTTHS

Biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật TTHS

Thời gian đăng: 24/09/2017

lượt xem: 1612 | lượt tải:473

BM

Biểu mẫu về thể thức và kỹ thuật trình bày các văn bản tố tụng

Thời gian đăng: 03/08/2017

lượt xem: 3507 | lượt tải:999

TLTH

Tài liệu tập huấn viết các bản án và quyết định giám đốc thẩm của TAND

Thời gian đăng: 26/06/2017

lượt xem: 2647 | lượt tải:724
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THẠNH - TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Quốc Biểu - Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh.
Thiết kế và phát triển bởi: Phan Tấn Dũng. Nền tảng Mã nguồn mở NukeViet.
Ghi rõ nguồn "toaanvinhthanh.gov.vn" khi đưa lại thông tin từ website này.
Trụ sở: Thôn Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256 3886 314
Email: tandhvt@gmail.com | Website: toaanvinhthanh.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây