Thứ/Ngày Thời gian Tên vụ án/ việc kiện Tên người tiến hành tố tụng Loại án
Tuần 6
Thứ ba
02/02/2021
07:30 - 17:00 Vụ án hình sự: Bùi Văn Tư và các đồng phạm - Truy tố về tội "Đánh bạc" Thẩm phán: Trần Quốc Biểu, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Trần Phước Phi, Trịnh Thành Trung. (Hội thẩm dự khuyết: Trần Thị Cảnh). HSST
Tuần 5
Thứ tư
27/01/2021
07:30 - 17:00 Vụ án hình sự: Lê Đức Hải - Truy tố về tội "Tham ô tài sản" Thẩm phán Trần Quốc Biểu, Thư ký Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Lê Văn Sơn, Đặng Như Huy. (Hội thẩm dự khuyết: Đinh Thị Vang). HSST
Tuần 44
Thứ năm
29/10/2020
08:00 - 11:15 Vụ án Dân sự: "Tranh chấp về quyền sử dụng đất" giữa: Nguyên đơn: Ông Hồ Ngọc Nhựt và Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Kiểng. Thẩm phán Đinh Thị Mai Đào, Thư ký Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Bùi Thanh Bình, Nguyễn Hữu Tạng. (Hội thẩm dự khuyết: Đặng Như Huy). DSST
Tuần 43
Thứ năm
22/10/2020
07:00 - 17:00 Vụ án Hình sự:Đoàn Văn Quang cùng đồng bọn - Truy tố về tội "Đánh bạc" Thẩm phán: Trần Quốc Biểu, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Nguyễn Hữu Tạng, Bùi Thanh Bình. (Hội thẩm dự khuyết: Lê Văn Sơn). HSST
Chủ nhật
25/10/2020
07:00 - 11:15 Vụ án Hình sự: Nguyễn Bá Thành - Truy tố về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" Thẩm phán: Trần Quốc Biểu, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Đặng Như Huy, Lê Văn Sơn. (Hội thẩm dự khuyết: Trần Thị Cảnh). HSST
Tuần 42
Thứ tư
14/10/2020
07:30 - 11:15 Vụ án Hôn nhân và gia đình: "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Giữa Nguyên đơn:Chị Tô Thị Hồng Thu và Bị đơn: Anh Đặng Viết Trường Thẩm phán Đinh Thị Mai Đào, Thư ký Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Đinh Thị Vang, Trần Thị Cảnh. (Dự khuyết Đinh Khánh). HNGDST
Tuần 41
Thứ ba
06/10/2020
13:30 - 17:00 Vụ án Hôn nhân và gia đình: "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Giữa Nguyên đơn: Bà Lê Thị Thúy Bình và Bị đơn: Ông Phan Văn Thọ Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Lê Văn Sơn, Trần Thị Ánh Chung. (Hội thẩm dự khuyết: Trịnh Thành Trung).. HNGDST
Tuần 40
Thứ ba
29/09/2020
07:30 - 11:15 Vụ án Hôn nhân và gia đình: "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Giữa Nguyên đơn: Ông Nguyễn Xuân Vẻ và Bị đơn: Bà Trần Thị Minh Thủy Thẩm phán: Trần Quốc Biểu, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Đặng Như Huy, Trần Phước Phí. (Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Văn Long). HNGDST
Tuần 39
Thứ hai
21/09/2020
07:30 - 11:15 Vụ án Hình sự: Lê Trọng Cường - Truy tố về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" Thẩm phán: Trần Quốc Biểu, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Trần Phước Phi.(Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Hữu Tạng) HSST
Tuần 37
Thứ ba
08/09/2020
07:30 - 11:15 Vụ án Dân sự: "Đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm" giữa: Nguyên đơn: Ông Bùi Văn Hà và Bị đơn: Ông Nguyễn Huỳnh Thanh. Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Lê Văn Sơn. (Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Văn Phúng). DSST
Tuần 36
Thứ hai
31/08/2020
14:00 - 17:00 Vụ án Hôn nhân và gia đình: "Tranh chấp chia tài sản chung" giữa Nguyên đơn: Bà Trần Thị Lệ Thủy và Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Tư. Thẩm phán Đinh Thị Mai Đào, Thư ký Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Nguyễn Hữu Tạng, Đinh Cư. (Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Văn Phúng). HNGDST
Tuần 35
Thứ tư
26/08/2020
07:30 - 11:15 Vụ án Hình sự: Nguyễn Thành Luân - Truy tố về tội "Hiếp dâm" Thẩm phán: Trần Quốc Biểu, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Đinh Thị Thươn, (Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Văn Minh).. HSST
Thứ năm
27/08/2020
07:30 - 11:15 Vụ án Hôn nhân và gia đình: "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Giữa Nguyên đơn: Anh Nguyễn Văn Tạo và Bị đơn: Chị Trương Thị Nháy Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Nguyễn Hữu Tạng, Trần Thị Cảnh. (Hội thẩm dự khuyết: Đinh Thị Vang).. HNGDST
Tuần 32
Thứ tư
05/08/2020
07:30 - 11:15 Vụ án Dân sự: "Yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm: giữa Nguyên đơn: Bà Đỗ Thị Phương và Bị đơn bà Huỳnh Thị Duyên. Thẩm phán Đinh Thị Mai Đào, Thư ký Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Trần Thị Cảnh, Huỳnh Hữu Tô. (Hội thẩm dự khuyết: Đinh Thị Vang). DSST
Tuần 31
Thứ năm
30/07/2020
07:30 - 11:15 Vụ án Dân sự: "Đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm" giữa Nguyên đơn: Bà Thái Thị Tuyết và Bị đơn ông Trần Đình Dũng. Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Đặng Như Huy. (Hội thẩm dự khuyết: Đỗ Xuân Quang). DSST
Tuần 30
Thứ tư
22/07/2020
07:30 - 11:15 Vụ án Hình sự: Bị cáo Bùi Văn Hiên - truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" Thẩm phán Huỳnh Long Nhiên, Thư ký Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Nguyễn Văn Minh. (Dự khuyết Đỗ Xuân Quang) HSST
Tuần 28
Thứ năm
09/07/2020
07:30 - 11:15 Vụ án HNGĐ: "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Đoàn Kim Nhi - Bị đơn: Anh Nguyễn Trung Hiếu Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Đặng Như Huy, Trần Thị Cảnh. (Dự khuyết Đinh Thị Thươn) HNGDST
Thứ sáu
10/07/2020
13:30 - 17:00 Vụ án HNGĐ: Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyễn Đơn: Chị Nguyễn Thị Hoàng Giang - Bị đơn: Anh Lê Văn Mếnh Thẩm phán Đinh Thị Mai Đào, Thư ký Nguyễn Văn TÍn; Hội thẩm nhân dân: Đặng Như Huy, Trần Thị Cảnh. (Dự khuyết Đinh Thị Thươn). HNGDST

Tuần 6

Thứ ba (02/02/2021)

07:30 - 17:00:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án hình sự: Bùi Văn Tư và các đồng phạm - Truy tố về tội "Đánh bạc"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Trần Quốc Biểu, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Trần Phước Phi, Trịnh Thành Trung. (Hội thẩm dự khuyết: Trần Thị Cảnh).
Loại án : HSST

Tuần 5

Thứ tư (27/01/2021)

07:30 - 17:00:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án hình sự: Lê Đức Hải - Truy tố về tội "Tham ô tài sản"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán Trần Quốc Biểu, Thư ký Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Lê Văn Sơn, Đặng Như Huy. (Hội thẩm dự khuyết: Đinh Thị Vang).
Loại án : HSST

Tuần 44

Thứ năm (29/10/2020)

08:00 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự: "Tranh chấp về quyền sử dụng đất" giữa: Nguyên đơn: Ông Hồ Ngọc Nhựt và Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Kiểng.
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán Đinh Thị Mai Đào, Thư ký Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Bùi Thanh Bình, Nguyễn Hữu Tạng. (Hội thẩm dự khuyết: Đặng Như Huy).
Loại án : DSST

Tuần 43

Thứ năm (22/10/2020)

07:00 - 17:00:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự:Đoàn Văn Quang cùng đồng bọn - Truy tố về tội "Đánh bạc"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Trần Quốc Biểu, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Nguyễn Hữu Tạng, Bùi Thanh Bình. (Hội thẩm dự khuyết: Lê Văn Sơn).
Loại án : HSST

Chủ nhật (25/10/2020)

07:00 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Nguyễn Bá Thành - Truy tố về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Trần Quốc Biểu, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Đặng Như Huy, Lê Văn Sơn. (Hội thẩm dự khuyết: Trần Thị Cảnh).
Loại án : HSST

Tuần 42

Thứ tư (14/10/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hôn nhân và gia đình: "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Giữa Nguyên đơn:Chị Tô Thị Hồng Thu và Bị đơn: Anh Đặng Viết Trường
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán Đinh Thị Mai Đào, Thư ký Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Đinh Thị Vang, Trần Thị Cảnh. (Dự khuyết Đinh Khánh).
Loại án : HNGDST

Tuần 41

Thứ ba (06/10/2020)

13:30 - 17:00:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hôn nhân và gia đình: "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Giữa Nguyên đơn: Bà Lê Thị Thúy Bình và Bị đơn: Ông Phan Văn Thọ
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Lê Văn Sơn, Trần Thị Ánh Chung. (Hội thẩm dự khuyết: Trịnh Thành Trung)..
Loại án : HNGDST

Tuần 40

Thứ ba (29/09/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hôn nhân và gia đình: "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Giữa Nguyên đơn: Ông Nguyễn Xuân Vẻ và Bị đơn: Bà Trần Thị Minh Thủy
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Trần Quốc Biểu, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Đặng Như Huy, Trần Phước Phí. (Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Văn Long).
Loại án : HNGDST

Tuần 39

Thứ hai (21/09/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Lê Trọng Cường - Truy tố về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Trần Quốc Biểu, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Trần Phước Phi.(Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Hữu Tạng)
Loại án : HSST

Tuần 37

Thứ ba (08/09/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự: "Đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm" giữa: Nguyên đơn: Ông Bùi Văn Hà và Bị đơn: Ông Nguyễn Huỳnh Thanh.
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Lê Văn Sơn. (Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Văn Phúng).
Loại án : DSST

Tuần 36

Thứ hai (31/08/2020)

14:00 - 17:00:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hôn nhân và gia đình: "Tranh chấp chia tài sản chung" giữa Nguyên đơn: Bà Trần Thị Lệ Thủy và Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Tư.
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán Đinh Thị Mai Đào, Thư ký Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Nguyễn Hữu Tạng, Đinh Cư. (Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Văn Phúng).
Loại án : HNGDST

Tuần 35

Thứ tư (26/08/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Nguyễn Thành Luân - Truy tố về tội "Hiếp dâm"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Trần Quốc Biểu, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Đinh Thị Thươn, (Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Văn Minh)..
Loại án : HSST

Thứ năm (27/08/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hôn nhân và gia đình: "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Giữa Nguyên đơn: Anh Nguyễn Văn Tạo và Bị đơn: Chị Trương Thị Nháy
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Nguyễn Hữu Tạng, Trần Thị Cảnh. (Hội thẩm dự khuyết: Đinh Thị Vang)..
Loại án : HNGDST

Tuần 32

Thứ tư (05/08/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự: "Yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm: giữa Nguyên đơn: Bà Đỗ Thị Phương và Bị đơn bà Huỳnh Thị Duyên.
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán Đinh Thị Mai Đào, Thư ký Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Trần Thị Cảnh, Huỳnh Hữu Tô. (Hội thẩm dự khuyết: Đinh Thị Vang).
Loại án : DSST

Tuần 31

Thứ năm (30/07/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự: "Đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm" giữa Nguyên đơn: Bà Thái Thị Tuyết và Bị đơn ông Trần Đình Dũng.
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Đặng Như Huy. (Hội thẩm dự khuyết: Đỗ Xuân Quang).
Loại án : DSST

Tuần 30

Thứ tư (22/07/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Bùi Văn Hiên - truy tố về tội "Cố ý gây thương tích"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán Huỳnh Long Nhiên, Thư ký Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Nguyễn Văn Minh. (Dự khuyết Đỗ Xuân Quang)
Loại án : HSST

Tuần 28

Thứ năm (09/07/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ: "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Đoàn Kim Nhi - Bị đơn: Anh Nguyễn Trung Hiếu
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Đặng Như Huy, Trần Thị Cảnh. (Dự khuyết Đinh Thị Thươn)
Loại án : HNGDST

Thứ sáu (10/07/2020)

13:30 - 17:00:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ: Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyễn Đơn: Chị Nguyễn Thị Hoàng Giang - Bị đơn: Anh Lê Văn Mếnh
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán Đinh Thị Mai Đào, Thư ký Nguyễn Văn TÍn; Hội thẩm nhân dân: Đặng Như Huy, Trần Thị Cảnh. (Dự khuyết Đinh Thị Thươn).
Loại án : HNGDST
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THẠNH - TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Quốc Biểu - Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh.
Thiết kế và phát triển bởi: Phan Tấn Dũng. Nền tảng Mã nguồn mở NukeViet.
Ghi rõ nguồn "toaanvinhthanh.gov.vn" khi đưa lại thông tin từ website này.
Trụ sở: Thôn Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256 3886 314
Email: tandhvt@gmail.com | Website: toaanvinhthanh.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây