Thứ/Ngày Thời gian Tên vụ án/ việc kiện Tên người tiến hành tố tụng Loại án
Tuần 41
Thứ hai
07/10/2019
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm": Nguyên đơn: Bà Lê Thị Quí - Đồng Bị đơn: Anh Lê Thanh Quang và chị Nguyễn Thị Hằng Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Lê Văn Sơn, Ông Nguyễn Văn Long (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung) DSST
Thứ tư
09/10/2019
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe và tài sản bị xâm phạm": Nguyên đơn: Ông Trần Tuấn Bả - Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Lập Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Trịnh Thành Trung, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn ) DSST
Tuần 39
Chủ nhật
29/09/2019
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp về thừa kế tài sản": Nguyên đơn: Ông Nguyễn Đức Sơn - Bị đơn: Ông Nguyễn Đức Long Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Đinh Thị Vang, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn) HSST
Tuần 36
Thứ năm
05/09/2019
07:00 Vụ án Hình sự: Bị cáo Lê Đức Hải - truy tố về tội: "Tham ô tài sản" Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn) HSST
Tuần 35
Thứ ba
27/08/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Đoàn Như Trúc - Bị đơn: Anh Trần Thủy Triều (Xét xử lần 02) Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Trần Thị Ánh Chung, Ông Nguyễn Văn Phúng (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung) HSST
Thứ tư
28/08/2019
07:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Bùi Văn Hiên - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn) HSST
Thứ năm
29/08/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Đinh Siêu - Bị đơn: Chị Sâu Zuôn Nan (Xét xử lần 02) Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Bà Trần Thị Ánh Chung, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Nguyễn Văn Phúng ) HNGDST
Tuần 33
Thứ ba
13/08/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Đinh Siêu - Bị đơn: Chị Sâu Zuôn Nan Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Bà Trần Thị Ánh Chung, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Nguyễn Văn Phúng ) HNGDST
Tuần 32
Thứ ba
06/08/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn Đình - Bị đơn: Bà Trần Thị Ngọc Ánh Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND:Ông Huỳnh Hữu Tô, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Ông Đặng Như Huy) HNGDST
Thứ tư
07/08/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Đoàn Như Trúc - Bị đơn: Anh Trần Thủy Triều Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Trần Thị Ánh Chung, Ông Nguyễn Văn Phúng (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung) HNGDST
Thứ năm
08/08/2019
07:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Nguyễn Hữu Đức - truy tố về tội: "Giao cấu với trẻ em" Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Huỳnh Hữu Tô, Ông Nguyễn Văn Long (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn) HSST
Tuần 31
Thứ ba
30/07/2019
07:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Bùi Văn Hiên - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn) HSST
Thứ tư
31/07/2019
07:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Nguyễn Thành Đông - truy tố về tội: "Hiếp dâm" Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Huỳnh Hữu Tô, Ông Nguyễn Văn Long (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung) HSST
Tuần 29
Thứ năm
18/07/2019
07:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Bùi Văn Hiên - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn) HSST
Tuần 26
Thứ hai
24/06/2019
07:00 Vụ án Hình sự: Bị cáo Lê Đức Hải - truy tố về tội: "Tham ô tài sản" Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Trịnh Thành Trung (Dự khuyết: Ông Nguyễn Hữu Tạng) HSST
Thứ năm
27/06/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Trương Thị Cẩm Nhung - Bị đơn: Anh Lê Văn Tình (Xét xử lần 02) Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang) HNGDST
Tuần 24
Thứ ba
11/06/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Trương Thị Cẩm Nhung - Bị đơn: Anh Lê Văn Tình Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang) HNGDST
Tuần 22
Thứ năm
30/05/2019
07:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Nguyễn Anh Nam - truy tố về tội: "Tham ô tài sản" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Đỗ Xuân Quang (Dự khuyết: Bà Trần Thị Cảnh) HSST
Tuần 21
Thứ năm
23/05/2019
07:00 Vụ án Dân sự "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản": Nguyên đơn: Vợ chồng bà Đỗ Thị Phương, ông Nguyễn Văn Hiên - Bị đơn: Anh Trần Văn Thức Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Ông Nguyễn văn Tín; HTND: Ông Đặng Như Huy, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Ông Bùi Thanh Bình) DSST
Tuần 17
Thứ năm
25/04/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Đinh Thị A Mui - Bị đơn: Anh Lô Văn Thái (Lần 02) Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Đinh Khánh, Ông Đinh Cư (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang) HNGDST
Tuần 16
Thứ hai
15/04/2019
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp về ranh giới giữa các bất động sản": Đồng Nguyên đơn: Anh Đặng Không Em, Chị Nguyễn Thị Tự- Đồng Bị đơn: Anh Phan Công Trình, Chị Đặng Thị Thu Ngân Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Đặng Như Huy, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Bà Trần Thị Ánh Chung) DSST
Tuần 15
Thứ ba
09/04/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Đinh Thị A Mui - Bị đơn: Anh Lô Văn Thái Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Đinh Khánh, Ông Đinh Cư (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang) HNGDST
Thứ sáu
12/04/2019
13:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Đỗ Văn Lợi - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Huỳnh Hữu Tô, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Bà Trần Thị Cảnh) HSST
Tuần 13
Thứ ba
26/03/2019
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp về ranh giới giữa các bất động sản": Đồng Nguyên đơn: Anh Đặng Không Em, Chị Nguyễn Thị Tự- Đồng Bị đơn: Anh Phan Công Trình, Chị Đặng Thị Thu Ngân Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Đặng Như Huy, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Bà Trần Thị Ánh Chung) DSST
Tuần 9
Thứ hai
25/02/2019
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp về ranh giới giữa các bất động sản": Đồng Nguyên đơn: Anh Đặng Không Em, Chị Nguyễn Thị Tự- Đồng Bị đơn: Anh Phan Công Trình, Chị Đặng Thị Thu Ngân Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Đặng Như Huy, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Bà Trần Thị Ánh Chung) DSST
Thứ tư
27/02/2019
07:30 Vụ án Hình sự: Các bị cáo Phan Công Triệu, Đào Văn Tiên - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Đỗ Xuân Quang, Ông Lê Văn Sơn (Dự khuyết: Ông Bùi Thanh Bình) HSST
Tuần 4
Thứ tư
23/01/2019
07:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Nguyễn Hữu Đức - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Huỳnh Hữu Tô (Dự khuyết: Ông Đỗ Xuân Quang) HSST
Tuần 3
Thứ năm
17/01/2019
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp về ranh giới giữa các bất động sản": Đồng Nguyên đơn: Anh Đặng Không Em, Chị Nguyễn Thị Tự- Đồng Bị đơn: Anh Phan Công Trình, Chị Đặng Thị Thu Ngân Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Đặng Như Huy, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Bà Trần Thị Ánh Chung) DSST
Tuần 52
Thứ tư
26/12/2018
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản": Nguyên đơn: Bà Trần Thị Minh Châu - Bị đơn: Bà Đặng Thị Lấn Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Đỗ Xuân Quang, Ông Trịnh Thành Trung (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang) DSST
Thứ năm
27/12/2018
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp về ranh giới giữa các bất động sản": Đồng Nguyên đơn: Anh Đặng Không Em, Chị Nguyễn Thị Tự- Đồng Bị đơn: Anh Phan Công Trình, Chị Đặng Thị Thu Ngân Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Đặng Như Huy, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Bà Trần Thị Ánh Chung) DSST
Tuần 51
Thứ năm
20/12/2018
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Ông Nguyễn Hữu Phúc - Bị đơn: Bà Trần Thị Mai Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Nguyễn Văn Long, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Bà Trần Thị Ánh Chung) HNGDST
Tuần 50
Thứ ba
11/12/2018
07:30 Các bị cáo Phan Văn Mị, Đặng Minh Nhựt - truy tố về tội: "Chống người thi hành công vụ" Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Nguyễn Văn Minh, Ông Đinh Khánh (Dự khuyết: Bà Trần Thị Cảnh) HSST
Tuần 47
Thứ tư
21/11/2018
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Ông Nguyễn Hữu Phúc - Bị đơn: Bà Trần Thị Mai Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Nguyễn Văn Long, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Bà Trần Thị Ánh Chung) HNGDST
Tuần 46
Chủ nhật
18/11/2018
07:30 Bị cáo Châu Thành Vi, Đỗ Xuân Đậu - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Nguyễn Hữu Tạng, Ông Bùi Thanh Bình (Dự khuyết: Ông Huỳnh Hữu Tô) HSST
Tuần 45
Thứ tư
07/11/2018
07:30 Bị cáo Hồ Ngọc Tịnh - truy tố về tội: "Trộm cắp tài sản" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Trần Phước Phi, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Ông Nguyễn Ngọc Đạo) HSST

Tuần 41

Thứ hai (07/10/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm": Nguyên đơn: Bà Lê Thị Quí - Đồng Bị đơn: Anh Lê Thanh Quang và chị Nguyễn Thị Hằng
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Lê Văn Sơn, Ông Nguyễn Văn Long (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung)
Loại án : DSST

Thứ tư (09/10/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe và tài sản bị xâm phạm": Nguyên đơn: Ông Trần Tuấn Bả - Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Lập
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Trịnh Thành Trung, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn )
Loại án : DSST

Tuần 39

Chủ nhật (29/09/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp về thừa kế tài sản": Nguyên đơn: Ông Nguyễn Đức Sơn - Bị đơn: Ông Nguyễn Đức Long
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Đinh Thị Vang, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn)
Loại án : HSST

Tuần 36

Thứ năm (05/09/2019)

07:00:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Lê Đức Hải - truy tố về tội: "Tham ô tài sản"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn)
Loại án : HSST

Tuần 35

Thứ ba (27/08/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Đoàn Như Trúc - Bị đơn: Anh Trần Thủy Triều (Xét xử lần 02)
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Trần Thị Ánh Chung, Ông Nguyễn Văn Phúng (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung)
Loại án : HSST

Thứ tư (28/08/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Bùi Văn Hiên - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn)
Loại án : HSST

Thứ năm (29/08/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Đinh Siêu - Bị đơn: Chị Sâu Zuôn Nan (Xét xử lần 02)
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Bà Trần Thị Ánh Chung, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Nguyễn Văn Phúng )
Loại án : HNGDST

Tuần 33

Thứ ba (13/08/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Đinh Siêu - Bị đơn: Chị Sâu Zuôn Nan
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Bà Trần Thị Ánh Chung, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Nguyễn Văn Phúng )
Loại án : HNGDST

Tuần 32

Thứ ba (06/08/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn Đình - Bị đơn: Bà Trần Thị Ngọc Ánh
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND:Ông Huỳnh Hữu Tô, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Ông Đặng Như Huy)
Loại án : HNGDST

Thứ tư (07/08/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Đoàn Như Trúc - Bị đơn: Anh Trần Thủy Triều
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Trần Thị Ánh Chung, Ông Nguyễn Văn Phúng (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung)
Loại án : HNGDST

Thứ năm (08/08/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Nguyễn Hữu Đức - truy tố về tội: "Giao cấu với trẻ em"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Huỳnh Hữu Tô, Ông Nguyễn Văn Long (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn)
Loại án : HSST

Tuần 31

Thứ ba (30/07/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Bùi Văn Hiên - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn)
Loại án : HSST

Thứ tư (31/07/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Nguyễn Thành Đông - truy tố về tội: "Hiếp dâm"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Huỳnh Hữu Tô, Ông Nguyễn Văn Long (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung)
Loại án : HSST

Tuần 29

Thứ năm (18/07/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Bùi Văn Hiên - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn)
Loại án : HSST

Tuần 26

Thứ hai (24/06/2019)

07:00:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Lê Đức Hải - truy tố về tội: "Tham ô tài sản"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Trịnh Thành Trung (Dự khuyết: Ông Nguyễn Hữu Tạng)
Loại án : HSST

Thứ năm (27/06/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Trương Thị Cẩm Nhung - Bị đơn: Anh Lê Văn Tình (Xét xử lần 02)
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang)
Loại án : HNGDST

Tuần 24

Thứ ba (11/06/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Trương Thị Cẩm Nhung - Bị đơn: Anh Lê Văn Tình
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang)
Loại án : HNGDST

Tuần 22

Thứ năm (30/05/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Nguyễn Anh Nam - truy tố về tội: "Tham ô tài sản"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Đỗ Xuân Quang (Dự khuyết: Bà Trần Thị Cảnh)
Loại án : HSST

Tuần 21

Thứ năm (23/05/2019)

07:00:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản": Nguyên đơn: Vợ chồng bà Đỗ Thị Phương, ông Nguyễn Văn Hiên - Bị đơn: Anh Trần Văn Thức
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Ông Nguyễn văn Tín; HTND: Ông Đặng Như Huy, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Ông Bùi Thanh Bình)
Loại án : DSST

Tuần 17

Thứ năm (25/04/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Đinh Thị A Mui - Bị đơn: Anh Lô Văn Thái (Lần 02)
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Đinh Khánh, Ông Đinh Cư (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang)
Loại án : HNGDST

Tuần 16

Thứ hai (15/04/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp về ranh giới giữa các bất động sản": Đồng Nguyên đơn: Anh Đặng Không Em, Chị Nguyễn Thị Tự- Đồng Bị đơn: Anh Phan Công Trình, Chị Đặng Thị Thu Ngân
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Đặng Như Huy, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Bà Trần Thị Ánh Chung)
Loại án : DSST

Tuần 15

Thứ ba (09/04/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Đinh Thị A Mui - Bị đơn: Anh Lô Văn Thái
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Đinh Khánh, Ông Đinh Cư (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang)
Loại án : HNGDST

Thứ sáu (12/04/2019)

13:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Đỗ Văn Lợi - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Huỳnh Hữu Tô, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Bà Trần Thị Cảnh)
Loại án : HSST

Tuần 13

Thứ ba (26/03/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp về ranh giới giữa các bất động sản": Đồng Nguyên đơn: Anh Đặng Không Em, Chị Nguyễn Thị Tự- Đồng Bị đơn: Anh Phan Công Trình, Chị Đặng Thị Thu Ngân
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Đặng Như Huy, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Bà Trần Thị Ánh Chung)
Loại án : DSST

Tuần 9

Thứ hai (25/02/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp về ranh giới giữa các bất động sản": Đồng Nguyên đơn: Anh Đặng Không Em, Chị Nguyễn Thị Tự- Đồng Bị đơn: Anh Phan Công Trình, Chị Đặng Thị Thu Ngân
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Đặng Như Huy, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Bà Trần Thị Ánh Chung)
Loại án : DSST

Thứ tư (27/02/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Các bị cáo Phan Công Triệu, Đào Văn Tiên - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Đỗ Xuân Quang, Ông Lê Văn Sơn (Dự khuyết: Ông Bùi Thanh Bình)
Loại án : HSST

Tuần 4

Thứ tư (23/01/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Nguyễn Hữu Đức - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Huỳnh Hữu Tô (Dự khuyết: Ông Đỗ Xuân Quang)
Loại án : HSST

Tuần 3

Thứ năm (17/01/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp về ranh giới giữa các bất động sản": Đồng Nguyên đơn: Anh Đặng Không Em, Chị Nguyễn Thị Tự- Đồng Bị đơn: Anh Phan Công Trình, Chị Đặng Thị Thu Ngân
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Đặng Như Huy, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Bà Trần Thị Ánh Chung)
Loại án : DSST

Tuần 52

Thứ tư (26/12/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản": Nguyên đơn: Bà Trần Thị Minh Châu - Bị đơn: Bà Đặng Thị Lấn
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Đỗ Xuân Quang, Ông Trịnh Thành Trung (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang)
Loại án : DSST

Thứ năm (27/12/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp về ranh giới giữa các bất động sản": Đồng Nguyên đơn: Anh Đặng Không Em, Chị Nguyễn Thị Tự- Đồng Bị đơn: Anh Phan Công Trình, Chị Đặng Thị Thu Ngân
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Đặng Như Huy, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Bà Trần Thị Ánh Chung)
Loại án : DSST

Tuần 51

Thứ năm (20/12/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Ông Nguyễn Hữu Phúc - Bị đơn: Bà Trần Thị Mai
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Nguyễn Văn Long, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Bà Trần Thị Ánh Chung)
Loại án : HNGDST

Tuần 50

Thứ ba (11/12/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Các bị cáo Phan Văn Mị, Đặng Minh Nhựt - truy tố về tội: "Chống người thi hành công vụ"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Nguyễn Văn Minh, Ông Đinh Khánh (Dự khuyết: Bà Trần Thị Cảnh)
Loại án : HSST

Tuần 47

Thứ tư (21/11/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Ông Nguyễn Hữu Phúc - Bị đơn: Bà Trần Thị Mai
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Nguyễn Văn Long, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Bà Trần Thị Ánh Chung)
Loại án : HNGDST

Tuần 46

Chủ nhật (18/11/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Bị cáo Châu Thành Vi, Đỗ Xuân Đậu - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Nguyễn Hữu Tạng, Ông Bùi Thanh Bình (Dự khuyết: Ông Huỳnh Hữu Tô)
Loại án : HSST

Tuần 45

Thứ tư (07/11/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Bị cáo Hồ Ngọc Tịnh - truy tố về tội: "Trộm cắp tài sản"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Trần Phước Phi, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Ông Nguyễn Ngọc Đạo)
Loại án : HSST
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THẠNH - TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Quốc Biểu - Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh.
Thiết kế và phát triển bởi: Phan Tấn Dũng. Nền tảng Mã nguồn mở NukeViet.
Ghi rõ nguồn "toaanvinhthanh.gov.vn" khi đưa lại thông tin từ website này.
Trụ sở: Thôn Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256 3886 314
Email: tandhvt@gmail.com | Website: toaanvinhthanh.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây