Thứ/Ngày Thời gian Tên vụ án/ việc kiện Tên người tiến hành tố tụng Loại án
Tuần 16
Thứ hai
13/04/2020
07:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Phan Tấn Thi cùng đồng phạm - truy tố về tội: "Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng" Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung) HSST
Thứ tư
15/04/2020
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Lê Hoàng Giang - Bị đơn: Chị Nguyễn Quỳnh Hân Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Đỗ Xuân Quang, Bà Đinh Thị Vang(Dự khuyết: Bà Trần Thị Cảnh) HNGDST
Tuần 8
Thứ tư
19/02/2020
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Lê Thị Tú Oanh - Bị đơn: Anh Nguyễn Hữu Thịnh Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Đặng Như Huy, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Ông Nguyễn Ngọc Đạo) HNGDST
Thứ năm
20/02/2020
07:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Đinh Luật - truy tố về tội: "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Đinh Thị Vang, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Trần Phước Phi) HSST
Tuần 3
Thứ tư
15/01/2020
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu trả tiền đặt cọc": Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Chung - Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Thành Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Trịnh Thành Trung, Ông Đặng Như Huy (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang) DSST
Tuần 2
Chủ nhật
12/01/2020
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Võ Thanh Hùng - Bị đơn: Chị Đỗ Thị Xuân Trạng Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Nguyễn Hữu Tạng, Ông Nguyễn Văn Minh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn ) HNGDST
Tuần 52
Thứ hai
23/12/2019
07:30 Vụ án Hình sự: Các bị cáo Đinh Văn Phụng, Đinh Văn Tuấn - truy tố về tội: "Trộm cắp tài sản" Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Nguyễn Văn Phúng, ông Nguyễn Văn Minh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn) HSST
Thứ tư
25/12/2019
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu trả tiền đặt cọc": Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Chung - Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Thành Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Trịnh Thành Trung, Ông Đặng Như Huy (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang ) DSST
Thứ năm
26/12/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Võ Thanh Hùng - Bị đơn: Chị Đỗ Thị Xuân Trạng Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Nguyễn Hữu Tạng, Ông Nguyễn Văn Minh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn) HNGDST
Tuần 45
Thứ ba
05/11/2019
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm": Nguyên đơn: Bà Lê Thị Quí - Đồng Bị đơn: Anh Lê Thanh Quang và chị Nguyễn Thị Hằng Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Lê Văn Sơn, Ông Nguyễn Văn Long (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung) DSST
Tuần 44
Thứ ba
29/10/2019
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe và tài sản bị xâm phạm": Nguyên đơn: Ông Trần Tuấn Bả - Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Lập Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Trịnh Thành Trung, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn ) DSST
Thứ tư
30/10/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Trương Thị Hương Giang - Bị đơn: Anh Nguyễn Văn Thiên Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Trần Thị Cảnh, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Đinh Khánh ) HNGDST
Chủ nhật
03/11/2019
07:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Bùi Văn Hiên - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn) HSST
Tuần 42
Thứ tư
16/10/2019
07:00 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Trương Thị Hương Giang - Bị đơn: Anh Nguyễn Văn Thiên Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Trần Thị Cảnh, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Đinh Khánh ) HNGDST
Thứ năm
17/10/2019
07:00 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Đinh Thị Kháo - Bị đơn: Anh Đinh Văn Hùng Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Đinh Cư, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Đinh Khánh ) HNGDST
Tuần 41
Thứ hai
07/10/2019
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm": Nguyên đơn: Bà Lê Thị Quí - Đồng Bị đơn: Anh Lê Thanh Quang và chị Nguyễn Thị Hằng Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Lê Văn Sơn, Ông Nguyễn Văn Long (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung) DSST
Thứ tư
09/10/2019
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe và tài sản bị xâm phạm": Nguyên đơn: Ông Trần Tuấn Bả - Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Lập Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Trịnh Thành Trung, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn ) DSST
Thứ năm
10/10/2019
13:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp về thừa kế tài sản": Nguyên đơn: Chị Trần Thị Gặp - Đồng bị đơn: Ông Trần Triều, bà Trần Thị Sáu Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Bà Trần Thị Ánh Chung, Bà Đinh Thị Vang (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn) DSST
Tuần 39
Chủ nhật
29/09/2019
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp về thừa kế tài sản": Nguyên đơn: Ông Nguyễn Đức Sơn - Bị đơn: Ông Nguyễn Đức Long Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Đinh Thị Vang, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn) HSST
Tuần 36
Thứ năm
05/09/2019
07:00 Vụ án Hình sự: Bị cáo Lê Đức Hải - truy tố về tội: "Tham ô tài sản" Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn) HSST
Tuần 35
Thứ ba
27/08/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Đoàn Như Trúc - Bị đơn: Anh Trần Thủy Triều (Xét xử lần 02) Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Trần Thị Ánh Chung, Ông Nguyễn Văn Phúng (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung) HSST
Thứ tư
28/08/2019
07:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Bùi Văn Hiên - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn) HSST
Thứ năm
29/08/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Đinh Siêu - Bị đơn: Chị Sâu Zuôn Nan (Xét xử lần 02) Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Bà Trần Thị Ánh Chung, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Nguyễn Văn Phúng ) HNGDST
Tuần 33
Thứ ba
13/08/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Đinh Siêu - Bị đơn: Chị Sâu Zuôn Nan Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Bà Trần Thị Ánh Chung, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Nguyễn Văn Phúng ) HNGDST
Tuần 32
Thứ ba
06/08/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn Đình - Bị đơn: Bà Trần Thị Ngọc Ánh Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND:Ông Huỳnh Hữu Tô, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Ông Đặng Như Huy) HNGDST
Thứ tư
07/08/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Đoàn Như Trúc - Bị đơn: Anh Trần Thủy Triều Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Trần Thị Ánh Chung, Ông Nguyễn Văn Phúng (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung) HNGDST
Thứ năm
08/08/2019
07:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Nguyễn Hữu Đức - truy tố về tội: "Giao cấu với trẻ em" Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Huỳnh Hữu Tô, Ông Nguyễn Văn Long (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn) HSST
Tuần 31
Thứ ba
30/07/2019
07:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Bùi Văn Hiên - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn) HSST
Thứ tư
31/07/2019
07:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Nguyễn Thành Đông - truy tố về tội: "Hiếp dâm" Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Huỳnh Hữu Tô, Ông Nguyễn Văn Long (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung) HSST
Tuần 29
Thứ năm
18/07/2019
07:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Bùi Văn Hiên - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn) HSST
Tuần 26
Thứ hai
24/06/2019
07:00 Vụ án Hình sự: Bị cáo Lê Đức Hải - truy tố về tội: "Tham ô tài sản" Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Trịnh Thành Trung (Dự khuyết: Ông Nguyễn Hữu Tạng) HSST
Thứ năm
27/06/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Trương Thị Cẩm Nhung - Bị đơn: Anh Lê Văn Tình (Xét xử lần 02) Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang) HNGDST
Tuần 24
Thứ ba
11/06/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Trương Thị Cẩm Nhung - Bị đơn: Anh Lê Văn Tình Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang) HNGDST
Tuần 22
Thứ năm
30/05/2019
07:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Nguyễn Anh Nam - truy tố về tội: "Tham ô tài sản" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Đỗ Xuân Quang (Dự khuyết: Bà Trần Thị Cảnh) HSST
Tuần 21
Thứ năm
23/05/2019
07:00 Vụ án Dân sự "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản": Nguyên đơn: Vợ chồng bà Đỗ Thị Phương, ông Nguyễn Văn Hiên - Bị đơn: Anh Trần Văn Thức Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Ông Nguyễn văn Tín; HTND: Ông Đặng Như Huy, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Ông Bùi Thanh Bình) DSST

Tuần 16

Thứ hai (13/04/2020)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Phan Tấn Thi cùng đồng phạm - truy tố về tội: "Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung)
Loại án : HSST

Thứ tư (15/04/2020)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Lê Hoàng Giang - Bị đơn: Chị Nguyễn Quỳnh Hân
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Đỗ Xuân Quang, Bà Đinh Thị Vang(Dự khuyết: Bà Trần Thị Cảnh)
Loại án : HNGDST

Tuần 8

Thứ tư (19/02/2020)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Lê Thị Tú Oanh - Bị đơn: Anh Nguyễn Hữu Thịnh
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Đặng Như Huy, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Ông Nguyễn Ngọc Đạo)
Loại án : HNGDST

Thứ năm (20/02/2020)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Đinh Luật - truy tố về tội: "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Đinh Thị Vang, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Trần Phước Phi)
Loại án : HSST

Tuần 3

Thứ tư (15/01/2020)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu trả tiền đặt cọc": Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Chung - Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Thành
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Trịnh Thành Trung, Ông Đặng Như Huy (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang)
Loại án : DSST

Tuần 2

Chủ nhật (12/01/2020)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Võ Thanh Hùng - Bị đơn: Chị Đỗ Thị Xuân Trạng
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Nguyễn Hữu Tạng, Ông Nguyễn Văn Minh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn )
Loại án : HNGDST

Tuần 52

Thứ hai (23/12/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Các bị cáo Đinh Văn Phụng, Đinh Văn Tuấn - truy tố về tội: "Trộm cắp tài sản"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Nguyễn Văn Phúng, ông Nguyễn Văn Minh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn)
Loại án : HSST

Thứ tư (25/12/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu trả tiền đặt cọc": Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Chung - Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Thành
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Trịnh Thành Trung, Ông Đặng Như Huy (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang )
Loại án : DSST

Thứ năm (26/12/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Võ Thanh Hùng - Bị đơn: Chị Đỗ Thị Xuân Trạng
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Nguyễn Hữu Tạng, Ông Nguyễn Văn Minh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn)
Loại án : HNGDST

Tuần 45

Thứ ba (05/11/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm": Nguyên đơn: Bà Lê Thị Quí - Đồng Bị đơn: Anh Lê Thanh Quang và chị Nguyễn Thị Hằng
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Lê Văn Sơn, Ông Nguyễn Văn Long (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung)
Loại án : DSST

Tuần 44

Thứ ba (29/10/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe và tài sản bị xâm phạm": Nguyên đơn: Ông Trần Tuấn Bả - Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Lập
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Trịnh Thành Trung, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn )
Loại án : DSST

Thứ tư (30/10/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Trương Thị Hương Giang - Bị đơn: Anh Nguyễn Văn Thiên
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Trần Thị Cảnh, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Đinh Khánh )
Loại án : HNGDST

Chủ nhật (03/11/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Bùi Văn Hiên - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn)
Loại án : HSST

Tuần 42

Thứ tư (16/10/2019)

07:00:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Trương Thị Hương Giang - Bị đơn: Anh Nguyễn Văn Thiên
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Trần Thị Cảnh, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Đinh Khánh )
Loại án : HNGDST

Thứ năm (17/10/2019)

07:00:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Đinh Thị Kháo - Bị đơn: Anh Đinh Văn Hùng
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Đinh Cư, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Đinh Khánh )
Loại án : HNGDST

Tuần 41

Thứ hai (07/10/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm": Nguyên đơn: Bà Lê Thị Quí - Đồng Bị đơn: Anh Lê Thanh Quang và chị Nguyễn Thị Hằng
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Lê Văn Sơn, Ông Nguyễn Văn Long (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung)
Loại án : DSST

Thứ tư (09/10/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe và tài sản bị xâm phạm": Nguyên đơn: Ông Trần Tuấn Bả - Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Lập
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Trịnh Thành Trung, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn )
Loại án : DSST

Thứ năm (10/10/2019)

13:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp về thừa kế tài sản": Nguyên đơn: Chị Trần Thị Gặp - Đồng bị đơn: Ông Trần Triều, bà Trần Thị Sáu
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Bà Trần Thị Ánh Chung, Bà Đinh Thị Vang (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn)
Loại án : DSST

Tuần 39

Chủ nhật (29/09/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp về thừa kế tài sản": Nguyên đơn: Ông Nguyễn Đức Sơn - Bị đơn: Ông Nguyễn Đức Long
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Đinh Thị Vang, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn)
Loại án : HSST

Tuần 36

Thứ năm (05/09/2019)

07:00:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Lê Đức Hải - truy tố về tội: "Tham ô tài sản"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn)
Loại án : HSST

Tuần 35

Thứ ba (27/08/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Đoàn Như Trúc - Bị đơn: Anh Trần Thủy Triều (Xét xử lần 02)
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Trần Thị Ánh Chung, Ông Nguyễn Văn Phúng (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung)
Loại án : HSST

Thứ tư (28/08/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Bùi Văn Hiên - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn)
Loại án : HSST

Thứ năm (29/08/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Đinh Siêu - Bị đơn: Chị Sâu Zuôn Nan (Xét xử lần 02)
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Bà Trần Thị Ánh Chung, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Nguyễn Văn Phúng )
Loại án : HNGDST

Tuần 33

Thứ ba (13/08/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Đinh Siêu - Bị đơn: Chị Sâu Zuôn Nan
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Bà Trần Thị Ánh Chung, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Nguyễn Văn Phúng )
Loại án : HNGDST

Tuần 32

Thứ ba (06/08/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn Đình - Bị đơn: Bà Trần Thị Ngọc Ánh
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND:Ông Huỳnh Hữu Tô, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Ông Đặng Như Huy)
Loại án : HNGDST

Thứ tư (07/08/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Đoàn Như Trúc - Bị đơn: Anh Trần Thủy Triều
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Trần Thị Ánh Chung, Ông Nguyễn Văn Phúng (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung)
Loại án : HNGDST

Thứ năm (08/08/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Nguyễn Hữu Đức - truy tố về tội: "Giao cấu với trẻ em"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Huỳnh Hữu Tô, Ông Nguyễn Văn Long (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn)
Loại án : HSST

Tuần 31

Thứ ba (30/07/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Bùi Văn Hiên - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn)
Loại án : HSST

Thứ tư (31/07/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Nguyễn Thành Đông - truy tố về tội: "Hiếp dâm"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Huỳnh Hữu Tô, Ông Nguyễn Văn Long (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung)
Loại án : HSST

Tuần 29

Thứ năm (18/07/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Bùi Văn Hiên - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Lê Văn Sơn)
Loại án : HSST

Tuần 26

Thứ hai (24/06/2019)

07:00:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Lê Đức Hải - truy tố về tội: "Tham ô tài sản"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Trịnh Thành Trung (Dự khuyết: Ông Nguyễn Hữu Tạng)
Loại án : HSST

Thứ năm (27/06/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Trương Thị Cẩm Nhung - Bị đơn: Anh Lê Văn Tình (Xét xử lần 02)
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang)
Loại án : HNGDST

Tuần 24

Thứ ba (11/06/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Trương Thị Cẩm Nhung - Bị đơn: Anh Lê Văn Tình
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang)
Loại án : HNGDST

Tuần 22

Thứ năm (30/05/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Nguyễn Anh Nam - truy tố về tội: "Tham ô tài sản"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Đỗ Xuân Quang (Dự khuyết: Bà Trần Thị Cảnh)
Loại án : HSST

Tuần 21

Thứ năm (23/05/2019)

07:00:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản": Nguyên đơn: Vợ chồng bà Đỗ Thị Phương, ông Nguyễn Văn Hiên - Bị đơn: Anh Trần Văn Thức
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Ông Nguyễn văn Tín; HTND: Ông Đặng Như Huy, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Ông Bùi Thanh Bình)
Loại án : DSST
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THẠNH - TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Quốc Biểu - Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh.
Thiết kế và phát triển bởi: Phan Tấn Dũng. Nền tảng Mã nguồn mở NukeViet.
Ghi rõ nguồn "toaanvinhthanh.gov.vn" khi đưa lại thông tin từ website này.
Trụ sở: Thôn Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256 3886 314
Email: tandhvt@gmail.com | Website: toaanvinhthanh.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây