Thứ/Ngày Thời gian Tên vụ án/ việc kiện Tên người tiến hành tố tụng Loại án
Tuần 46
Chủ nhật
18/11/2018
07:30 Bị cáo Châu Thành Vi, Đỗ Xuân Đậu - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Huỳnh Hữu Tô, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Bùi Thanh Bình) HSST
Tuần 45
Thứ tư
07/11/2018
07:30 Bị cáo Hồ Ngọc Tịnh - truy tố về tội: "Trộm cắp tài sản" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Trần Phước Phi, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Ông Nguyễn Ngọc Đạo) HSST
Tuần 36
Thứ tư
05/09/2018
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Võ Thị Chín - Bị đơn: Anh Nguyễn Ngọc Dũng Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Đỗ Xuân Quang, Ông Lê Văn Sơn (Dự khuyết: Ông Nguyễn Ngọc Đạo) HNGDST
Tuần 33
Thứ năm
16/08/2018
07:30 Bị cáo Đỗ Tiểu Bảo - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Đặng Như Huy) HSST
Tuần 30
Thứ hai
23/07/2018
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp chia tài sản chung": Nguyên đơn: Ông Nguyễn Xuồng - Bị đơn: Ông Nguyễn văn Dũng Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Đăng Như Huy, Ông Huỳnh Hữu Tô (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung) DSST
Tuần 27
Thứ hai
02/07/2018
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Bị đơn: Ông Nguyễn Hữu Lực Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Đỗ Xuân Quang, Ông Huỳnh Hữu Tô (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung) HNGDST
Thứ ba
03/07/2018
13:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Bà Võ Thị Tiết - Bị đơn: Ông Nguyễn Thế Hưởng Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Bà Trần Thị Cảnh, Bà Đinh Thị Vang (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn) HNGDST
Tuần 26
Thứ ba
26/06/2018
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn Thịnh - Bị đơn: Bà Lê Thị Minh Thảo Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Nguyễn Hữu Tạng, Ông Trịnh Thành Trung (Dự khuyết:Ông Đặng Như Huy) HNGDST
Thứ tư
27/06/2018
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp chia tài sản chung": Nguyên đơn: Ông Nguyễn Xuồng - Bị đơn: Ông Nguyễn văn Dũng Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Đăng Như Huy, Ông Huỳnh Hữu Tô (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung) DSST
Tuần 25
Thứ hai
18/06/2018
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Bà Võ Thị Tiết - Bị đơn: Ông Nguyễn Thế Hưởng Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Bà Trần Thị Cảnh, Bà Đinh Thị Vang (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn) HNGDST
Thứ ba
19/06/2018
07:30 Bị cáo Nguyễn Minh Nhựt và đồng phạm - truy tố về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" (Xét xử lần 02) Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Ngọc Đạo (Dự khuyết:Ông Đặng Như Huy) HSST
Tuần 24
Thứ năm
14/06/2018
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Bị đơn: Ông Nguyễn Hữu Lực Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Đỗ Xuân Quang, Ông Huỳnh Hữu Tô (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung) HNGDST
Tuần 23
Thứ ba
05/06/2018
07:30 Bị cáo Nguyễn Thị Lùn - truy tố về tội: "Trộm cắp tài sản" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Lê Văn Sơn, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Đỗ Xuân Quang) HSST
Tuần 22
Thứ tư
30/05/2018
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Bích Phượng - Bị đơn: Anh Nguyễn Kiêm Thu (Xét xử lần 02) Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Ông Nguyễn Ngọc Đạo) HNGDST
Tuần 21
Thứ ba
22/05/2018
07:30 Bị cáo Nguyễn Minh Nhựt và đồng phạm - truy tố về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Đặng Như Huy (Dự khuyết: Ông Nguyễn Ngọc Đạo) HSST
Tuần 20
Thứ hai
14/05/2018
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Bích Phượng - Bị đơn: Anh Nguyễn Kiêm Thu Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Ông Nguyễn Ngọc Đạo) HNGDST
Tuần 19
Thứ tư
09/05/2018
07:30 Bị cáo Hà Mộng Xuyên, Đinh Văn Nhâm - truy tố về tội: "Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng" TP: Phan Thanh Duân, TK: Nguyễn Văn Tín; HTND: Đinh Cư, Đinh Thị Vang HSST
Tuần 16
Thứ tư
18/04/2018
07:30 Vụ án "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Đinh Nghênh - Đinh Thị Khan Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Bà Đinh Thị Vang, Bà Đinh Thị Thươn HNGDST
Tuần 15
Thứ tư
11/04/2018
07:30 Bị cáo Hà Mộng Xuyên, Đinh Văn Nhâm - truy tố về tội: "Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng" TP: Phan Thanh Duân, TK: Nguyễn Văn Tín; HTND: Đinh Cư, Đinh Thị Vang HSST
Tuần 14
Thứ năm
05/04/2018
07:30 Vụ án HNGĐ: Nguyễn Thị Nga - Nguyễn Ngọc Vũ (xét xử lần 02) TP: Phan Thanh Duân, TK: Phan Đức Thắng; HTND: Nguyễn Hữu Tạng, Đinh Thị Vang HNGDST
Thứ sáu
06/04/2018
14:00 Vụ án HNGĐ: Lê Minh Phương - Nguyễn Thị Như (xét xử lần 02) TP: Phan Thanh Duân, TK: Phan Đức Thắng; HTND: Nguyễn Hữu Tạng, Đặng Như Huy HSST
Tuần 12
Thứ hai
19/03/2018
07:30 Vụ án HNGĐ v/v "Xin ly hôn": Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Nga; Bị đơn: Ông Nguyễn Ngọc Vũ Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Nguyễn Hữu Tạng, Bà Đinh Thị Vang HNGDST
Thứ ba
20/03/2018
07:30 Vụ án HNGĐ v/v "Xin ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Lê Minh Phương; Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Như Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Nguyễn Hữu Tạng, Ông Đặng Như Huy HNGDST

Tuần 46

Chủ nhật (18/11/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Bị cáo Châu Thành Vi, Đỗ Xuân Đậu - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Huỳnh Hữu Tô, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Bùi Thanh Bình)
Loại án : HSST

Tuần 45

Thứ tư (07/11/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Bị cáo Hồ Ngọc Tịnh - truy tố về tội: "Trộm cắp tài sản"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Trần Phước Phi, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Ông Nguyễn Ngọc Đạo)
Loại án : HSST

Tuần 36

Thứ tư (05/09/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Võ Thị Chín - Bị đơn: Anh Nguyễn Ngọc Dũng
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Đỗ Xuân Quang, Ông Lê Văn Sơn (Dự khuyết: Ông Nguyễn Ngọc Đạo)
Loại án : HNGDST

Tuần 33

Thứ năm (16/08/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Bị cáo Đỗ Tiểu Bảo - truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Đặng Như Huy)
Loại án : HSST

Tuần 30

Thứ hai (23/07/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp chia tài sản chung": Nguyên đơn: Ông Nguyễn Xuồng - Bị đơn: Ông Nguyễn văn Dũng
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Đăng Như Huy, Ông Huỳnh Hữu Tô (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung)
Loại án : DSST

Tuần 27

Thứ hai (02/07/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Bị đơn: Ông Nguyễn Hữu Lực
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Đỗ Xuân Quang, Ông Huỳnh Hữu Tô (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung)
Loại án : HNGDST

Thứ ba (03/07/2018)

13:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Bà Võ Thị Tiết - Bị đơn: Ông Nguyễn Thế Hưởng
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Bà Trần Thị Cảnh, Bà Đinh Thị Vang (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn)
Loại án : HNGDST

Tuần 26

Thứ ba (26/06/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn Thịnh - Bị đơn: Bà Lê Thị Minh Thảo
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Nguyễn Hữu Tạng, Ông Trịnh Thành Trung (Dự khuyết:Ông Đặng Như Huy)
Loại án : HNGDST

Thứ tư (27/06/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp chia tài sản chung": Nguyên đơn: Ông Nguyễn Xuồng - Bị đơn: Ông Nguyễn văn Dũng
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Đăng Như Huy, Ông Huỳnh Hữu Tô (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung)
Loại án : DSST

Tuần 25

Thứ hai (18/06/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Bà Võ Thị Tiết - Bị đơn: Ông Nguyễn Thế Hưởng
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Bà Trần Thị Cảnh, Bà Đinh Thị Vang (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn)
Loại án : HNGDST

Thứ ba (19/06/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Bị cáo Nguyễn Minh Nhựt và đồng phạm - truy tố về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" (Xét xử lần 02)
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Ngọc Đạo (Dự khuyết:Ông Đặng Như Huy)
Loại án : HSST

Tuần 24

Thứ năm (14/06/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Bị đơn: Ông Nguyễn Hữu Lực
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Đỗ Xuân Quang, Ông Huỳnh Hữu Tô (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung)
Loại án : HNGDST

Tuần 23

Thứ ba (05/06/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Bị cáo Nguyễn Thị Lùn - truy tố về tội: "Trộm cắp tài sản"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Lê Văn Sơn, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Đỗ Xuân Quang)
Loại án : HSST

Tuần 22

Thứ tư (30/05/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Bích Phượng - Bị đơn: Anh Nguyễn Kiêm Thu (Xét xử lần 02)
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Ông Nguyễn Ngọc Đạo)
Loại án : HNGDST

Tuần 21

Thứ ba (22/05/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Bị cáo Nguyễn Minh Nhựt và đồng phạm - truy tố về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Đặng Như Huy (Dự khuyết: Ông Nguyễn Ngọc Đạo)
Loại án : HSST

Tuần 20

Thứ hai (14/05/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Bích Phượng - Bị đơn: Anh Nguyễn Kiêm Thu
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Bà Trần Thị Cảnh (Dự khuyết: Ông Nguyễn Ngọc Đạo)
Loại án : HNGDST

Tuần 19

Thứ tư (09/05/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Bị cáo Hà Mộng Xuyên, Đinh Văn Nhâm - truy tố về tội: "Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng"
Tên người tiến hành tố tụng : TP: Phan Thanh Duân, TK: Nguyễn Văn Tín; HTND: Đinh Cư, Đinh Thị Vang
Loại án : HSST

Tuần 16

Thứ tư (18/04/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Đinh Nghênh - Đinh Thị Khan
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Bà Đinh Thị Mai Đào; HTND: Bà Đinh Thị Vang, Bà Đinh Thị Thươn
Loại án : HNGDST

Tuần 15

Thứ tư (11/04/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Bị cáo Hà Mộng Xuyên, Đinh Văn Nhâm - truy tố về tội: "Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng"
Tên người tiến hành tố tụng : TP: Phan Thanh Duân, TK: Nguyễn Văn Tín; HTND: Đinh Cư, Đinh Thị Vang
Loại án : HSST

Tuần 14

Thứ năm (05/04/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ: Nguyễn Thị Nga - Nguyễn Ngọc Vũ (xét xử lần 02)
Tên người tiến hành tố tụng : TP: Phan Thanh Duân, TK: Phan Đức Thắng; HTND: Nguyễn Hữu Tạng, Đinh Thị Vang
Loại án : HNGDST

Thứ sáu (06/04/2018)

14:00:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ: Lê Minh Phương - Nguyễn Thị Như (xét xử lần 02)
Tên người tiến hành tố tụng : TP: Phan Thanh Duân, TK: Phan Đức Thắng; HTND: Nguyễn Hữu Tạng, Đặng Như Huy
Loại án : HSST

Tuần 12

Thứ hai (19/03/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ v/v "Xin ly hôn": Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Nga; Bị đơn: Ông Nguyễn Ngọc Vũ
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Nguyễn Hữu Tạng, Bà Đinh Thị Vang
Loại án : HNGDST

Thứ ba (20/03/2018)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ v/v "Xin ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Lê Minh Phương; Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Như
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Nguyễn Hữu Tạng, Ông Đặng Như Huy
Loại án : HNGDST
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THẠNH - TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Quốc Biểu - Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh.
Thiết kế và phát triển bởi: Phan Tấn Dũng. Nền tảng Mã nguồn mở NukeViet.
Ghi rõ nguồn "toaanvinhthanh.gov.vn" khi đưa lại thông tin từ website này.
Trụ sở: Thôn Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256 3886 314 | Hotline: 0169 310 7793 (Admin) 
Email: tandhvt@gmail.com | Website: toaanvinhthanh.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây