Thứ/Ngày Thời gian Tên vụ án/ việc kiện Tên người tiến hành tố tụng Loại án
Tuần 41
Thứ ba
06/10/2020
13:30 - 17:00 Vụ án Hôn nhân và gia đình: "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Giữa Nguyên đơn: Bà Lê Thị Thúy Bình và Bị đơn: Ông Phan Văn Thọ Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Lê Văn Sơn, Trần Thị Ánh Chung. (Hội thẩm dự khuyết: Trịnh Thành Trung).. HNGDST
Tuần 40
Thứ ba
29/09/2020
07:30 - 11:15 Vụ án Hôn nhân và gia đình: "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Giữa Nguyên đơn: Ông Nguyễn Xuân Vẻ và Bị đơn: Bà Trần Thị Minh Thủy Thẩm phán: Trần Quốc Biểu, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Đặng Như Huy, Trần Phước Phí. (Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Văn Long). HNGDST
Tuần 39
Thứ hai
21/09/2020
07:30 - 11:15 Vụ án Hình sự: Lê Trọng Cường - Truy tố về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" Thẩm phán: Trần Quốc Biểu, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Trần Phước Phi.(Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Hữu Tạng) HSST
Tuần 37
Thứ ba
08/09/2020
07:30 - 11:15 Vụ án Dân sự: "Đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm" giữa: Nguyên đơn: Ông Bùi Văn Hà và Bị đơn: Ông Nguyễn Huỳnh Thanh. Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Lê Văn Sơn. (Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Văn Phúng). DSST
Tuần 36
Thứ hai
31/08/2020
14:00 - 17:00 Vụ án Hôn nhân và gia đình: "Tranh chấp chia tài sản chung" giữa Nguyên đơn: Bà Trần Thị Lệ Thủy và Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Tư. Thẩm phán Đinh Thị Mai Đào, Thư ký Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Nguyễn Hữu Tạng, Đinh Cư. (Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Văn Phúng). HNGDST
Tuần 35
Thứ tư
26/08/2020
07:30 - 11:15 Vụ án Hình sự: Nguyễn Thành Luân - Truy tố về tội "Hiếp dâm" Thẩm phán: Trần Quốc Biểu, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Đinh Thị Thươn, (Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Văn Minh).. HSST
Thứ năm
27/08/2020
07:30 - 11:15 Vụ án Hôn nhân và gia đình: "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Giữa Nguyên đơn: Anh Nguyễn Văn Tạo và Bị đơn: Chị Trương Thị Nháy Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Nguyễn Hữu Tạng, Trần Thị Cảnh. (Hội thẩm dự khuyết: Đinh Thị Vang).. HNGDST
Tuần 32
Thứ tư
05/08/2020
07:30 - 11:15 Vụ án Dân sự: "Yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm: giữa Nguyên đơn: Bà Đỗ Thị Phương và Bị đơn bà Huỳnh Thị Duyên. Thẩm phán Đinh Thị Mai Đào, Thư ký Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Trần Thị Cảnh, Huỳnh Hữu Tô. (Hội thẩm dự khuyết: Đinh Thị Vang). DSST
Tuần 31
Thứ năm
30/07/2020
07:30 - 11:15 Vụ án Dân sự: "Đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm" giữa Nguyên đơn: Bà Thái Thị Tuyết và Bị đơn ông Trần Đình Dũng. Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Đặng Như Huy. (Hội thẩm dự khuyết: Đỗ Xuân Quang). DSST
Tuần 30
Thứ tư
22/07/2020
07:30 - 11:15 Vụ án Hình sự: Bị cáo Bùi Văn Hiên - truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" Thẩm phán Huỳnh Long Nhiên, Thư ký Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Nguyễn Văn Minh. (Dự khuyết Đỗ Xuân Quang) HSST
Tuần 28
Thứ năm
09/07/2020
07:30 - 11:15 Vụ án HNGĐ: "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Đoàn Kim Nhi - Bị đơn: Anh Nguyễn Trung Hiếu Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Đặng Như Huy, Trần Thị Cảnh. (Dự khuyết Đinh Thị Thươn) HNGDST
Thứ sáu
10/07/2020
13:30 - 17:00 Vụ án HNGĐ: Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyễn Đơn: Chị Nguyễn Thị Hoàng Giang - Bị đơn: Anh Lê Văn Mếnh Thẩm phán Đinh Thị Mai Đào, Thư ký Nguyễn Văn TÍn; Hội thẩm nhân dân: Đặng Như Huy, Trần Thị Cảnh. (Dự khuyết Đinh Thị Thươn). HNGDST
Tuần 16
Thứ hai
13/04/2020
07:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Phan Tấn Thi cùng đồng phạm - truy tố về tội: "Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng" Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung) HSST
Thứ tư
15/04/2020
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Lê Hoàng Giang - Bị đơn: Chị Nguyễn Quỳnh Hân Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Đỗ Xuân Quang, Bà Đinh Thị Vang(Dự khuyết: Bà Trần Thị Cảnh) HNGDST
Tuần 8
Thứ tư
19/02/2020
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Lê Thị Tú Oanh - Bị đơn: Anh Nguyễn Hữu Thịnh Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Đặng Như Huy, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Ông Nguyễn Ngọc Đạo) HNGDST
Thứ năm
20/02/2020
07:30 Vụ án Hình sự: Bị cáo Đinh Luật - truy tố về tội: "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Đinh Thị Vang, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Trần Phước Phi) HSST
Tuần 3
Thứ tư
15/01/2020
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu trả tiền đặt cọc": Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Chung - Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Thành Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Trịnh Thành Trung, Ông Đặng Như Huy (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang) DSST
Tuần 2
Chủ nhật
12/01/2020
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Võ Thanh Hùng - Bị đơn: Chị Đỗ Thị Xuân Trạng Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Nguyễn Hữu Tạng, Ông Nguyễn Văn Minh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn ) HNGDST
Tuần 52
Thứ hai
23/12/2019
07:30 Vụ án Hình sự: Các bị cáo Đinh Văn Phụng, Đinh Văn Tuấn - truy tố về tội: "Trộm cắp tài sản" Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Nguyễn Văn Phúng, ông Nguyễn Văn Minh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn) HSST
Thứ tư
25/12/2019
07:30 Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu trả tiền đặt cọc": Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Chung - Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Thành Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Trịnh Thành Trung, Ông Đặng Như Huy (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang ) DSST
Thứ năm
26/12/2019
07:30 Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Võ Thanh Hùng - Bị đơn: Chị Đỗ Thị Xuân Trạng Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Nguyễn Hữu Tạng, Ông Nguyễn Văn Minh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn) HNGDST

Tuần 41

Thứ ba (06/10/2020)

13:30 - 17:00:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hôn nhân và gia đình: "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Giữa Nguyên đơn: Bà Lê Thị Thúy Bình và Bị đơn: Ông Phan Văn Thọ
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Lê Văn Sơn, Trần Thị Ánh Chung. (Hội thẩm dự khuyết: Trịnh Thành Trung)..
Loại án : HNGDST

Tuần 40

Thứ ba (29/09/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hôn nhân và gia đình: "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Giữa Nguyên đơn: Ông Nguyễn Xuân Vẻ và Bị đơn: Bà Trần Thị Minh Thủy
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Trần Quốc Biểu, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Đặng Như Huy, Trần Phước Phí. (Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Văn Long).
Loại án : HNGDST

Tuần 39

Thứ hai (21/09/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Lê Trọng Cường - Truy tố về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Trần Quốc Biểu, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Trần Phước Phi.(Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Hữu Tạng)
Loại án : HSST

Tuần 37

Thứ ba (08/09/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự: "Đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm" giữa: Nguyên đơn: Ông Bùi Văn Hà và Bị đơn: Ông Nguyễn Huỳnh Thanh.
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Lê Văn Sơn. (Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Văn Phúng).
Loại án : DSST

Tuần 36

Thứ hai (31/08/2020)

14:00 - 17:00:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hôn nhân và gia đình: "Tranh chấp chia tài sản chung" giữa Nguyên đơn: Bà Trần Thị Lệ Thủy và Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Tư.
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán Đinh Thị Mai Đào, Thư ký Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Nguyễn Hữu Tạng, Đinh Cư. (Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Văn Phúng).
Loại án : HNGDST

Tuần 35

Thứ tư (26/08/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Nguyễn Thành Luân - Truy tố về tội "Hiếp dâm"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Trần Quốc Biểu, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Đinh Thị Thươn, (Hội thẩm dự khuyết: Nguyễn Văn Minh)..
Loại án : HSST

Thứ năm (27/08/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hôn nhân và gia đình: "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Giữa Nguyên đơn: Anh Nguyễn Văn Tạo và Bị đơn: Chị Trương Thị Nháy
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Nguyễn Hữu Tạng, Trần Thị Cảnh. (Hội thẩm dự khuyết: Đinh Thị Vang)..
Loại án : HNGDST

Tuần 32

Thứ tư (05/08/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự: "Yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm: giữa Nguyên đơn: Bà Đỗ Thị Phương và Bị đơn bà Huỳnh Thị Duyên.
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán Đinh Thị Mai Đào, Thư ký Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Trần Thị Cảnh, Huỳnh Hữu Tô. (Hội thẩm dự khuyết: Đinh Thị Vang).
Loại án : DSST

Tuần 31

Thứ năm (30/07/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự: "Đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm" giữa Nguyên đơn: Bà Thái Thị Tuyết và Bị đơn ông Trần Đình Dũng.
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Phan Đức Thắng; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Đặng Như Huy. (Hội thẩm dự khuyết: Đỗ Xuân Quang).
Loại án : DSST

Tuần 30

Thứ tư (22/07/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Bùi Văn Hiên - truy tố về tội "Cố ý gây thương tích"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán Huỳnh Long Nhiên, Thư ký Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Huỳnh Hữu Tô, Nguyễn Văn Minh. (Dự khuyết Đỗ Xuân Quang)
Loại án : HSST

Tuần 28

Thứ năm (09/07/2020)

07:30 - 11:15:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ: "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Đoàn Kim Nhi - Bị đơn: Anh Nguyễn Trung Hiếu
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Phan Thanh Duân, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; Hội thẩm nhân dân: Đặng Như Huy, Trần Thị Cảnh. (Dự khuyết Đinh Thị Thươn)
Loại án : HNGDST

Thứ sáu (10/07/2020)

13:30 - 17:00:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ: Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyễn Đơn: Chị Nguyễn Thị Hoàng Giang - Bị đơn: Anh Lê Văn Mếnh
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán Đinh Thị Mai Đào, Thư ký Nguyễn Văn TÍn; Hội thẩm nhân dân: Đặng Như Huy, Trần Thị Cảnh. (Dự khuyết Đinh Thị Thươn).
Loại án : HNGDST

Tuần 16

Thứ hai (13/04/2020)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Phan Tấn Thi cùng đồng phạm - truy tố về tội: "Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Bùi Thanh Bình, Ông Nguyễn Hữu Tạng (Dự khuyết: Ông Trịnh Thành Trung)
Loại án : HSST

Thứ tư (15/04/2020)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Lê Hoàng Giang - Bị đơn: Chị Nguyễn Quỳnh Hân
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Đỗ Xuân Quang, Bà Đinh Thị Vang(Dự khuyết: Bà Trần Thị Cảnh)
Loại án : HNGDST

Tuần 8

Thứ tư (19/02/2020)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn": Nguyên đơn: Chị Lê Thị Tú Oanh - Bị đơn: Anh Nguyễn Hữu Thịnh
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Đặng Như Huy, Ông Trần Phước Phi (Dự khuyết: Ông Nguyễn Ngọc Đạo)
Loại án : HNGDST

Thứ năm (20/02/2020)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Bị cáo Đinh Luật - truy tố về tội: "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Trần Quốc Biểu, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Bà Đinh Thị Vang, Bà Đinh Thị Thươn (Dự khuyết: Ông Trần Phước Phi)
Loại án : HSST

Tuần 3

Thứ tư (15/01/2020)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu trả tiền đặt cọc": Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Chung - Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Thành
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Trịnh Thành Trung, Ông Đặng Như Huy (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang)
Loại án : DSST

Tuần 2

Chủ nhật (12/01/2020)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Võ Thanh Hùng - Bị đơn: Chị Đỗ Thị Xuân Trạng
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Nguyễn Hữu Tạng, Ông Nguyễn Văn Minh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn )
Loại án : HNGDST

Tuần 52

Thứ hai (23/12/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Hình sự: Các bị cáo Đinh Văn Phụng, Đinh Văn Tuấn - truy tố về tội: "Trộm cắp tài sản"
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tín; HTND: Ông Nguyễn Văn Phúng, ông Nguyễn Văn Minh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn)
Loại án : HSST

Thứ tư (25/12/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án Dân sự "Tranh chấp về yêu cầu trả tiền đặt cọc": Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Chung - Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Thành
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Bà Đinh Thị Mai Đào, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Trịnh Thành Trung, Ông Đặng Như Huy (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Vang )
Loại án : DSST

Thứ năm (26/12/2019)

07:30:
Tên vụ án/ việc kiện : Vụ án HNGĐ "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn": Nguyên đơn: Anh Võ Thanh Hùng - Bị đơn: Chị Đỗ Thị Xuân Trạng
Tên người tiến hành tố tụng : Thẩm phán: Ông Phan Thanh Duân, Thư ký: Ông Phan Đức Thắng; HTND: Ông Nguyễn Hữu Tạng, Ông Nguyễn Văn Minh (Dự khuyết: Bà Đinh Thị Thươn)
Loại án : HNGDST
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THẠNH - TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Quốc Biểu - Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh.
Thiết kế và phát triển bởi: Phan Tấn Dũng. Nền tảng Mã nguồn mở NukeViet.
Ghi rõ nguồn "toaanvinhthanh.gov.vn" khi đưa lại thông tin từ website này.
Trụ sở: Thôn Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256 3886 314
Email: tandhvt@gmail.com | Website: toaanvinhthanh.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây